All on Four

4 İmplant Sistemi
Çene kemiğinin 6 ya da 8 implant uygulanması için yetersiz olduğu ve büyük greft (kemik tozu) ameliyatlarının yapılamayacağı durumlarda hastaların tam dişlenmesini mümkün kılan özel açılı implantlar ile yapılan ve sonrasında sabit protezlerin uygulanabildiği sistemdir.
Hastalar implant stabilitesinin yeterli olduğu durumlarda aynı gün dişlendirilebilir. Bu sistemde yapıştırıcı kullanılmadan protezler vida ile implanta sabitlenmektedir. Bunun avantajı ise iyi temizlenemeyen yapıştırıcıların implanta zarar vermesinin önlenmiş olmasıdır.

Diğer Tedavilerimiz