Tedavi Planlaması

İnsanların, kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için ağız sağlığı  en önemli unsurlardan bir tanesidir. Ağız içerisinde oluşabilecek problem her ne kadar küçük görünse de önlem alınmadığı veya tedavisi yapılmadığı sürece hayat kalitesini olumsuz etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Ağız içerisindeki dişlerde ağrı, damak ya da kemiklerde olası bir kayıp hayatımızın kalitesini alt üst edebilir. Böyle durumlarda diş hekimine başvurulması kaçınılmaz bir durumdur. Ağız içerisinde yapılacak her işlem öncesinde doğru planlama yapılması gerekmektedir.

Bu süreçte hastayı tedavi edebilmek, başarılı sonuç alabilmek iyi bir tedavi planlaması ile mümkündür. Tedaviye başlanmadan önce konulacak doğru teşhis ve tanı iyi bir tedavinin başarı anahtarıdır.

Başarılı bir tedavi sürecinde, tedaviye geçilmeden önce diş hekimi tarafından ilk muayene yapılır ve tedavi süreci detaylı olarak planlanır. Bu süreç hasta için oldukça önem taşır. Bu sebeple doğru tedavi, başarılı bir tedavi planlaması ile mümkündür. Yapılacak tedavi planlaması sonrası hastaya uygulanacak tedavi, tedavinin süreci gibi bilgiler eksiksiz olarak hasta ile paylaşılmalı ve hasta onayından sonra tedavi uygulamasına geçilmelidir. Hekim tarafından bu aşamada tedavinin sürecini ve başarısını etkileyebilecek sistemik hastalıkların varlığı ve durumu ile ilgili mutlaka notlar alınmalı ve gerekli ise sistemik durum iyileştirildikten sonra tedaviye başlanmalıdır.

Diğer Tedavilerimiz